Chcesz zmieniać swoje osiedle? Przyjdź na spotkanie

W najbliższą środę o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta odbędzie się otwarte spotkanie dla osób, które chciałyby zaangażować się w działalność na rzecz lokalnej społeczności i wystartować w wyborach do Rad Osiedli.

- Jest wiele osób, które interesują się sprawami osiedlowymi, próbują działać, chciałyby zaangażować się w prace Rad Osiedli, ale nie do końca wiedzą, z czym to się wiąże, nie są pewne czy sobie poradzą, przerażają je formalności i procedury – mówi Aleksandra Ciszewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – Chcemy rozwiać ich wątpliwości i stąd pomysł na spotkanie, podczas którego wszyscy zainteresowani będą mogli porozmawiać między innymi z obecnymi członkami Rad Osiedli oraz z urzędnikami, którzy współpracują z Radami i wspierają je w codziennej działalności.

Spotkanie jest skierowane zarówno do osób, które już zgłosiły się do wyborów, jak i tych, które to rozważają i chcą upewnić się, że warto. Będą one mogły porozmawiać z obecnymi radnymi o ich zadaniach i obowiązkach, zapoznać się z działalnością Rad Osiedli, zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej, a także dowiedzieć się jak wygląda współpraca RO z magistratem czy  Radą Miasta. Spotkanie odbędzie się 13 marca w środę o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta (wejście do dawnej filharmonii).

Przypominamy, że cały czas trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych osiedlowych.  Kandydatem do Rady Osiedla może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, chętni mogą również zgłaszać się sami. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć  pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu  mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania. Termin składania zgłoszeń mija 17 marca, jednak z uwagi na to, że dzień ten przypada w niedzielę, będą one przyjmowane również w poniedziałek – 18 marca, do godziny 15.   

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 91 422 24 36, 91 42 45 226.

Spośród zgłoszonych osób, 7 kwietnia mieszkańcy wszystkich osiedli wybiorą swoich reprezentantów w Radach Osiedli, na kolejne pięć lat. Na terenie Szczecina działa 37 Rad Osiedli. Większość z nich liczy 15 członków, w dwóch (Gumieńce i Pogodno) jest to 21 osób. Podstawowym obowiązkiem  RO jest współpraca z mieszkańcami osiedla i reprezentowanie ich interesów wobec  Rady Miasta i Prezydenta. Do ich zadań należy między innymi inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na osiedlu, wnioskowanie do organów Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców, np. dotyczących infrastruktury, komunikacji, inwestycji, a także opiniowanie projektu Budżetu Miasta i uchwał dotyczących danego osiedla. Oprócz tego, każda RO dysponuje budżetem na inwestycje osiedlowe. Od najbliższej  kadencji będzie to 1 000 000 zł,  do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

Więcej informacji dla kandydatów na radnych osiedlowych, a także formularze zgłoszeń można znaleźć na stronie:  www.wybory.osiedla.szczecin.pl

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna
Bukowska-Karasiuk
91 42-45-462
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602