Dodatkowy nabór kandydatów do Rad Osiedli

862 osoby chcą zostać radnymi osiedlowymi. Mimo dużego zainteresowania w kilku okręgach chętnych nadal jest za mało, dlatego  Miejska Komisja Wyborcza przedłużyła  termin składania zgłoszeń kandydatów do sześciu  Rad Osiedli.

Dodatkowym naborem objęte zostały następujące Rady:

1. Osiedle Golęcino - Gocław

2. Osiedle Łękno

3. Osiedle Międzyodrze Wyspa Pucka

4. Osiedle Nowe Miasto

5. Osiedle Osów

6. Osiedle Śródmieście Zachód

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do tych Rad mija 21 marca o godz. 15.00 Zgłoszenia przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło).

Przypominamy, że Kandydatem do Rady Osiedla może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, chętni mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć  pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu  mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania.

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna
Bukowska-Karasiuk
91 42-45-462
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602