Jak głosować?

Prawo wzięcia udziału w wyborach do Rady Osiedla, ma każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i co ważne, na stałe zamieszkuje obszar danego osiedla.

Radni osiedlowi wybierani są w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się w dzień wolny od pracy (26.04.2015 r., niedziela) w godzinach od 9.00 do 18.00.

Każdy pełnoletni mieszkaniec danego osiedla, głosuje na wybranych przez siebie kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok ich nazwisk. Co ciekawe, w wyborach do Rad Osiedli, można zagłosować na więcej niż jednego kandydata.  W radach 15 osobowych wyborca może zagłosować na maksymalnie 8 osób, a w 21 osobowych na - 11 osób (ilość członków danej Rady Osiedla, zależna jest ilości mieszkańców osiedla). Jednak wyborca ma również możliwość zagłosować na mniejszą ilość osób niż pozwalają na to przepisy.

Do Rady Osiedla wchodzą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów (do momentu zapełnienia wszystkich miejsc).

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602