opinia w sprawie dostarczania do UM oryginałów uchwał RO

Kontakt z nami

Działalność bieżąca i inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417