Rady Osiedli w pigułce

Szczecin podzielony jest na 4 dzielnice: Śródmieście, Zachód, Prawobrzeże, Pólnoc: na terenie których działa 37 Rad Osiedli.

Dzielnica Śródmieście (Osiedla: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Łękno, Międzyodrze Wyspa Pucka, Niebuszewo Bolinko, Nowe Miasto, Stare Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn).
 

Dzielnica Zachód (Osiedla: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo – Bezrzecze, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica).
 

Dzielnica Prawobrzeże (Osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe, Zdroje, Żydowce – Klucz)
 

Dzielnica Pólnoc (Osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Niebuszewo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa).

Urzędowo rzecz ujmując Rada Osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, a po ludzku: bliżej mieszkańca demokracji już nie ma. Rada Osiedla ma wiele zadań i możliwości: pośredniczy między mieszkańcami osiedla a władzami miasta, dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, o planach i zamierzeniach władz miasta, podejmuje interwencje w interesie mieszkańców, występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach.

W skład Rady Osiedli wchodzą osoby, wybierane przez samych mieszkańców. Są to zatem najczęściej nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, osoby nam znane nie z ekranu telewizora, ale np. ze wspólnej wywiadówki w szkole.

Budżet na inwestycje

Rady Osiedla nie tworzą własnego budżetu i nie prowadzą gospodarki finansowej, w Szczecinie jednak otrzymują od Gminy do własnej dyspozycji 150 000 zł na osiedlowe inwestycje. Pula ta będzie zwiększana o 10 tysięcy złotych rocznie tak, aby w 2020 roku każda Rada Osiedla miała do wykorzystania po 200 tysięcy złotych. 

Oprócz tego każda Rada Osiedla otrzymuje z budżetu miasta 20-40 tys. zł rocznie na prowadzenie swojej działalności statutowej. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od liczby mieszkańców danego osiedla. Środki te przeznaczane są m.in. na utrzymanie siedzib, diety, telefony, jak również na organizację festynów, zawodów czy innych działań integrujących lokalną społeczność.

To zrobiły Rady Osiedla

Nie ulega wątpliwości, że dzięki środkom przekazywanym na inwestycje, udało się im zmienić nasze najbliższe otoczenie. Oprócz tego do typowych zadań rad osiedli należy: poprawa bezpieczeństwa i porządku m.in. regularne zgłaszanie służbom istniejących zagrożeń, inicjowanie m.in. monitoringu, świateł na przejściach dla pieszych itp; przeciwdziałanie zakłócaniu porządku publicznego, szukanie rozwiązań chroniących mieszkańców i ich lokale przed hałasem zakłócającym spokój i ciszę nocną, przeciwdziałanie likwidacji punktów i placówek handlu i usług najbardziej potrzebnych mieszkańcom w pobliżu ich domów; ochrona istniejącej zieleni; pomoc na rzecz zarządów wspólnot mieszkaniowych; poprawa w utrzymaniu czystości ulic.

W Szczecinie efekty prac rad osiedli możemy zobaczyć w wielu miejscach. Możemy podziwiać pięknie zagospodarowane place zabaw i parki. Przybyło huśtawek, drabinek, zjeżdżalni, piaskownic. Powstały siłownie pod chmurką, ścieżki rowerowe i nowe chodniki. Swój aktywny udział mieszkańcy przejawiają również w działaniach związanych ze Szczecińskim Budżetem Obywatelskim, w ramach którego realizowane są ich projekty.

W tym roku na projekty zgłaszane przez mieszkańców do wydania jest 5 mln złotych. W 4 dzielnicach Szczecina zrealizowanych zostanie m.in. budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu Szczecina, remont chodnika i przystanków ul. Asnyka czy adaptacja i renowacja boiska sportowego w Kijewie, przy ul. Orlej.

Podsumowując: dzięki Radom Osiedla dzieje się, miasto pięknieje i każdy z nas może mieć w tym udział.

Więcej informacji: osiedla.szczecin.pl oraz Miejska Komisja Wyborcza, tel. (91) 422-24-36, (91) 42-45-226, (91) 43-51-182

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
ZACHÓD
Joanna
Bukowska-Karasiuk
91 42-45-462
PÓŁNOC
Ilona
Felsztyńska
91 42-45-602
PRAWOBRZEŻE
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
ŚRÓDMIESĆIE
  • RO Nowe Miasto, RO Centrum, RO Międzyodrze-Wyspa Pucka - Katarzyna Wełyczko,
  • RO Łękno, RO Turzyn, RO Śródmieście Zachód - Joanna Bukowska-Karasiuk,
  • RO Stare Miasto, RO Śródmieście Północ, RO Drzetowo-Grabowo, RO Niebuszewo-Bolinko - Ilona Felsztyńska