Rady Osiedli zmieniają miasto

Już 7 kwietnia odbędą się wybory do Rad Osiedli. Wybierzemy w nich osoby, które przez kolejnych pięć lat będą miały bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w naszej najbliższej okolicy.

Kto zabiega o to żeby na naszych osiedlach powstawały  place zabaw, siłownie pod chmurką, żeby w okolicznym parku pojawiły się nowe ławki, dziurawa ulica została wyremontowana, a droga prowadząca do szkoły była bezpieczna i oświetlona? To zadania radnych osiedlowych.

Każdego roku Rady Osiedli zgłaszają ponad sto propozycji działań do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na inwestycje osiedlowe. Są wśród nich zarówno zadania mniejsze, które udaje się wykonać w ciągu roku, jak i większe, które muszą być etapowane, rozłożone na kilka lat.

Z inicjatywy Rad Osiedli w ostatnim czasie zmodernizowanych zostało kilkanaście parków i zieleńców. Mieszkańcy Pogodna cieszą się  niemal całkowicie odmienionym parkiem im. R. Łyczywka oraz skwerem Zdrowie. Powstały tam nowe alejki, ławki, nasadzenia, strefy dla dzieci i dla starszych, m.in. stoły do tenisa stołowego. Spektakularną przemianę przeszedł park Majowe. Na dwóch hektarach zasadzono mnóstwo zieleni - 150 drzew, blisko 2000 krzewów ozdobnych, pnączy, traw ozdobnych i krokusów, są stoły do szachów i tenisa stołowego. Jest siłownia pod chmurką i nowoczesny plac zabaw. Inne parki które zyskały nowy blask dzięki działaniom RO to: park im. Nadratowskiego, park przy ul. Litewskiej, nowy zieleniec w rejonie ul. Romantycznej - Nad Rudzianką – Swojskiej – Chłopskiej, skwer Doliwo—Dobrowolskiego, park Liga, park im. Telesfora Badetki.

W niemal wszystkich wymienionych miejscach powstały także place zabaw i siłownie pod chmurką. Kilkanaście kolejnych również poza nimi, np.: przy Jeziorku Słonecznym, przy ul. Pancernej na Osiedlu Skolwin, przy ul. Abrahama i ul. Klonowej, przy Centrum Kształcenia Sportowego, w parku Kownasa czy przy ul. Rayskiego. Przemianie ulega także otoczenie kamienic. Wiele szarych podwórek w centrum Szczecina uległo przemianie właśnie dzięki osiedlowym inicjatywom.  Pojawiły się na nich nowe nawierzchnie, klomby, ławki, nasadzenia, miejsca zabaw dla dzieci itd. Rady Osiedla wspierają też  finansowo program Zielone Przedogródki, czego przykładem mogą być piękne klomby wzdłuż al. Jana Pawła II.

Rady Osiedla zgłaszają również projekty do realizacji na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych. W ostatnich latach powstały m.in. siłownia pod chmurką na terenie ZS nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej w Zdrojach, plac zabaw przy PP nr 61 na os. Majowym, rozbudowany został plac zabaw przy PP nr 11 na os. Kasztanowym, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP nr 37 czy wyposażenie dla SP nr 54 przy ul. Rayskiego.

Integracja mieszkańców to bardzo ważny element działalności wszystkich Rad Osiedli, a przejawia się on w organizacji licznych spotkań, wspólnych wyjazdów czy festynów w różnych dzielnicach miasta. Co roku w alei Kwiatowej odbywa się spotkanie „Po Sąsiedzku”, podczas którego odbywają się  liczne konkursy, wspólne gotowanie, występy artystyczne mieszkańców działających na terenie poszczególnych osiedli. Każda Rada prezentuje także swoje dokonania.

A to nie koniec możliwości. W nowej kadencji każda Rada Osiedla będzie miała do wykorzystania budżet inwestycyjny w wysokości miliona złotych. Biorąc udział w wyborach do Rad Osiedli 7 kwietnia, każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, na co zostaną przeznaczone te pieniądze.

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna
Bukowska-Karasiuk
91 42-45-462
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602