Wybory do Rad Osiedli 2003

Kwiecień 2003 - Wyniki wyborów do Rad Osiedli na terenie Miasta Szczecin

W dniu 13 kwietnia 2003 w Szczecinie wybraliśmy nowych radnych Rad Osiedli. Do obsadzenia było 585 mandatów. Każda z Rad Osiedli liczy od 15 do 21 radnych. Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały Nr III/40/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej oraz uchwały Nr V/36/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 października 1994 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli na terenie Miasta Szczecin.

 

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602