Wzór formularza listy odbioru nagród, których wartość jednostkowa przekracza 100 zł

Do faktur dotyczących zakupu towarów stanowiących upominki i nagrody konkursowe, których jednostkowa wartość przekracza 100 zł należy dołączyć listę zawierającą potwierdzenie odbioru przez osoby je otrzymujące  (przykładowy formularz w załączeniu).

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon pokwitowanie 1.doc36.5 KB

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
ZACHÓD
Joanna
Bukowska-Karasiuk
91 42-45-462
PÓŁNOC
Ilona
Felsztyńska
91 42-45-602
PRAWOBRZEŻE
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
ŚRÓDMIESĆIE
  • RO Nowe Miasto, RO Centrum, RO Międzyodrze-Wyspa Pucka - Katarzyna Wełyczko,
  • RO Łękno, RO Turzyn, RO Śródmieście Zachód - Joanna Bukowska-Karasiuk,
  • RO Stare Miasto, RO Śródmieście Północ, RO Drzetowo-Grabowo, RO Niebuszewo-Bolinko - Ilona Felsztyńska