Zarządzenie NR 473/16 + załączniki

  • Załącznik nr 1 - Plan finansowy na rok 2017
  • Załącznik nr 2 - Plan finansowy na rok 2017 - ZMIANA
  • Załącznik nr 3 - Wniosek o zaliczkę
  • Załącznik nr 4 - Rozliczenie zaliczki Rady Osiedla
  • Załącznik nr 5 - Lista wypłat diet
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna
Bukowska-Karasiuk
91 42-45-462
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628