Zwrot niewykorzystanych środków z pobranej zaliczki - NR KONTA

Niewykorzystane środki finansowe z pobranej zaliczki proszę zwracać na nr konta: 

  • 07 1020 4795 0000 9902 0277 8496

   

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602